• هیچ دسته‌ای پیدا نشد
نمایش 8 12 16

دوربین های امنیتی که از آنها با نام دوربین حفاظتی یا دوربین نظارتی و یا دوربین امنیتی یاد می‌شود شامل انواع دوربین های ضبط و انتقال تصاویر آنلاین اماکن مختلف می‌باشند که جهت ایجاد امنیت، حفاظت و یا نظارت بر اماکن مختلف به کار گرفته میشوند. دوربین های حفاظتی برای پیشگیری از جرایم ، دوربین های نظارتی جهت نظارت بر سیستم ها، افراد و اماکن ، و دوربین های امنیتی جهت ایجاد امنیت ، حفاظت و نظارت گسترده بر اماکن می‌باشند.

موارد استفاده از دوربین های نظارتی

دوربین های حفاظتی برای منازل (دوربین امنیتی خانگی)

انواع دوربین های نظارتی فروشگاهی

دوربین های حفاظتی برای مجتمع های مسکونی

دوربین نظارتی مجتمع های تفریحی و ورزشی

دوربین های حفاظتی و نظارتی در ورزشگاه ها

کمرا های ورزشی پیشرفته استادیوم ها

کمرا های ورزشی رم خور همراه

دوربین های امنیتی ثبت چهره کنترل تردد افراد

دوربین های امنیتی ثبت پلاک کنترل تردد پارکینگ خودرو

دوربین های امنیتی پلاک خوان کنترل تردد پارکینگ خودرو